Wednesday, July 8, 2009

Selamat Kembali ke Kampus UUM

Norhaya & Haslina
(Kenangan di SMKA Melor, Kelantan)
.
Rancangan Latihan Mengajar (RLM) bagi sesi 2009 akan tamat beberapa hari lagi.
Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat kembali ke UUM untuk meneruskan pengajian. Sementara itu, bagi pelajar yang akan tamat pengajian, saya ucapkan selamat bergraduat dan menunggu penempatan dari Kementerian Pelajaran Malaysia.

Sunday, July 5, 2009

Sembang RLM 7

Minggu ini adalah minggu ke 10 iaitu minggu terakhir RLM 2009.

1. Pastikan semua latihan yang diberikan pada pelajar disemak sebelum meninggalkan sekolah.

2. Buku-buku teks atau peralatan yang dipinjam dari pihak sekolah, pastikan anda pulangkan.

3. Jumpa Pengetua/Pen. Kanan, Guru Pembimbing, Guru-Guru serta pelajar untuk mengucapkan terima kasih atas kerjasanma yang diberikan sepanjang tempoh menjalani RLM.

4. MINTA DARI GURU PEMBIMBING, semua borang pencerapan, borang berkaitan maklumat guru pembimbing dan lain-lain dokumen yang berkaitan. Sila rujuk buku panduan RLM. Pastikan sampul surat digam.

5. SERAHKAN SAMPUL SURAT INI Kepada Pejabat AM Bahagian Pendidikan, UUM CAS sekembalinya anda ke kampus UUM.


Raja Siti Nor Saadah di SMK Kok Lanas, Kelantan

Thursday, July 2, 2009

Buku Latihan Pelajar

Minggu depan ialah mingu ke 10 RLM. Sila pastikan semua latihan yang anda berikan kepada pelajar disemak.


Mengajar 'power point' kepada pelajarnya di makmal ICT

Norhaya Baharuddin
SMKA Melor, Kelantan