Thursday, July 2, 2009

Buku Latihan Pelajar

Minggu depan ialah mingu ke 10 RLM. Sila pastikan semua latihan yang anda berikan kepada pelajar disemak.


Mengajar 'power point' kepada pelajarnya di makmal ICT

Norhaya Baharuddin
SMKA Melor, Kelantan

No comments:

Post a Comment