Thursday, May 14, 2009

Buku Rekod Pengajaran

Sila pastikan rancangan pengajaran mingguan disiapkan pada hari khamis (Kedah, Kelantan, Terengganu) dan hari jumaat (Perlis, Pulau Pinang,Perak) serta rancangan pengajaran harian untuk hari pertama minggu berikutnya (ahad atau isnin)

Kebiasaannya guru-guru akan menyerahkan Buku Rekod Pengajaran ke Pejabat Am untuk disemak dan ditanda tangani oleh Pengetua atau Pen. Kanan pada hari terakhir persekolahan setiap minggu.

Buku Rekod Pengajaran guru pelatih juga akan disemak oleh pihak sekolah. Sila tanya Pen. Kanan sekolah anda berkenaan hal ini.

Hasnan Hassan. CAS UUM

No comments:

Post a Comment